top of page
lighthouse2.jpg

VISION

Visionen med Lifelongleadership

 • Är att utrusta och forma nya ledare (manliga och kvinnliga) även dem som redan är i tjänst.
   

 • Genom att ge en touch av förnyelse, perspektiv och träning. Syftet är att hjälpa varje ledare att fullborda sitt lopp och att avsluta sin tjänst på ett bra sätt, och därmed göra en insats för Guds rike.

 

Grundstenarna med Lifelongleadership

 • Att forma och utrusta nya ledare och på så sätt fungera som en “ministry” av förnyelse, utveckling och mentorskap för de kristna församlingarna och dess ledarskap.
   

 • Att fungera som en “ministry” som är till för hela Kristi kropp oberoende av samfundstillhörighet. Vi jobbar för att göra Jesus känd genom våra liv och förkunnelsen av Guds ord.
   

 • Att be och vaka över våra ledare så “they can finish well in their ministries” och på så sätt utveckla hela potencialet som Gud har gett oss för ett lyckat ledarskap.

Vi i LLL studerar om ledarskapet från ett:

 • Bibliskt perspektiv
   

 • Historiskt perspektiv
   

 • Kontemporärt perspektiv
   

Syftet är att förstå hur Gud formar och utvecklar oss som ledare under hela våra liv.


LLL och Leadership Emergency Theory

 • I LLL tar vi vara på Dr. Clintons formulerande ledarskapsteori “Leadership Emergency Theory” och kunnigheten inom ledarskapsstudierna. Ett fält inom vilket Dr. Clinton har investerat mer än 25 år.
   

 • Dr. J. Robert Clintons formulerande teori “Leadership Emergence Theory” presenterar lärdomar, principer och värderingar från sina empiriska och komparativa studier av bibliska, historiska och moderna ledare.

 

I Bibeln finns cirka 1000 omnämnda ledare.

 • Vi har tillräcklig mycket information så vi kan bedriva komparativa och imperiska studier av 100 av dessa 1000.
   

 • Slutsatsen är att en av tre av dessa 100 avslutade sin tjänst bra.
   

 • Hittills har man studerat eller forskat i cirka 2500 ledares liv. Antalet växer varje år.
   

 • Nu bedriver LLL studier i Sverige

bottom of page